Hãy tham gia My Sony, để hưởng trọn đặc quyền!

Nhận được hỗ trợ sản phẩm khi sử dụng; hướng dẫn sử dụng, tham gia workshop, cập nhật firmware,…

Nhận được ưu đãi đặc quyền khi mua Online, đặc quyền ưu đãi Sinh nhật, sự kiện,…

Thông tin sản phẩm