Tham gia My Sony

Vui lòng đăng ký thông tin bảo hành dựa vào hoá đơn mua hàng và số Serial/IMEI trên sản phẩm.

Các sản phẩm không áp dụng tham gia My Sony:

Ổ cứng, Pin, Phụ kiện như thẻ nhớ, ổ đọc USB, ổ cứng ngoài, sạc dự phòng, tai nghe, đồng hồ thông minh. Vui lòng giữ lại hoá đơn mua hàng để bảo hành sản phẩm.

Thông tin sản phẩm