Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn không tìm thấy thông tin bạn cần vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Điện thoại
Giờ làm việc:
Điện thoại Xperia
Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 21:00
Thứ Bảy – Chủ Nhật: 08:00 – 17:00. Không làm việc trong các ngày lễ và tết âm lịch
Tivi và các sản phẩm khác
Thứ Hai – Thứ Sáu: 07:00 – 22:00
Thứ Bảy – Chủ Nhật: 07:00 – 19:00. Không làm việc trong các ngày lễ và tết âm lịch
Email
Vui lòng nhấp vào mẫu liên hệ dưới đây.
Sony Mobile/Xperia Enquiries
SMS
Quý khách có thể nhắn tin cho chúng tôi bằng cách soạn tin nhắn gửi về 8088 (cước phí cho mỗi tin nhắn là 1,000 đồng).