Chúng tôi nâng cấp trang web.

Chúng tôi vừa mới thay đổi giao diện và nâng cấp chức năng bảo mật thông tin cá nhân để nhằm mang lại dịch vụ trải nghiệm tốt hơn cho bạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng email cũ của bạn để đăng nhập vào tài khoản My Sony. Và mọi thông tin thay đổi sẽ được cập nhật đến email của bạn.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập, vui lòng liên hệ với chúng tôi.