ตรวจสอบสถานะการซ่อม

ชีวิตง่ายขึ้นมาอีกนิดนึง

เมื่อท่านส่งเครื่องโซนี่ของท่านเข้ารับบริการซ่อม และท่านจะได้รับใบรับงานซ่อมที่มีตัวเลข เมื่อท่านส่งเครื่องโซนี่ของท่านเข้ารับบริการซ่อม และท่านจะได้รับใบรับงานซ่อมที่มีตัวเลข 8 หลักกำกับไว้ไปด้วย โปรดจดจำหมายเลขนี้และป้อนเข้าไปในส่วนด้านล่างนี้ เพื่อดูสถานะงานซ่อม ยกตัวอย่างเช่น J10000011

ในกรณีที่หมายเลขการยืนยันการซ่อมของท่านไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร J. กรุณา ติดต่อเรา.