เข้าร่วมกับ My Sony

โปรดเตรียมใบเสร็จรับเงินและผลิตภัณฑ์โซนี่ของท่านให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน:

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมบางประเภท อาทิเช่น การ์ดหน่วยความจำ, ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ, ฮาร์ดดิสก์พกพา, แบตเตอรี่เสริม, หูฟัง และสมาร์ทวอท์ช ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนการรับประกัน โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกัน

ขั้นตอนที่ 1 จาก 3: กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท่าน