ส่วนสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของโซนี่
ท่านสามารถหาคำตอบของท่านเองได้โดยผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
บริษัท โซนี่ไทย จำกัด
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 4, ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ลิงก์ทั่วไปที่สนับสนุน
ศูนย์บริการ
บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่