บริการจองนัดหมาย

บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่

• แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการพิเศษนี้ ด้วยแบบฟอร์มการนัดหมายของเรา เพื่อเราจะได้เดินทางไปหาคุณได้อย่างถูกต้อง
• ค่าบริการการซ่อมทีวีนอกสถานที่ (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ค่าแรง, ค่าอะไหล่ (ถ้ามี) และค่ารถ

อัตราค่าบริการซ่อมทีวี แอลซีดี ตั้งแต่ 40 " ขึ้นไป สำหรับเครื่องนอกประกัน
ทีวี แอลซีดี 40"  อัตราค่าแรง 900 บาท
ทีวี แอลซีดี 41" - 45" อัตราค่าแรง 1,100 บาท
ทีวี แอลซีดี 46" - 49" อัตราค่าแรง 1,300 บาท
ทีวี แอลซีดี 50" - 55" อัตราค่าแรง 1,500 บาท
ทีวี แอลซีดี 56" ขึ้นไป อัตราค่าแรง 1,800 บาท

หมายเหตุ
1. ค่ารถสำหรับบริการซ่อมทีวีนอกสถานที่ (สำหรับเครื่องนอกประกัน) หรือ ทีวี แอลซีดี ที่มีขนาดต่ำกว่า 49” (สำหรับเครื่องในประกัน)
    300 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร
    500 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในเขตปริมณฑล

2. สำหรับการซื้อทีวี แอลซีดี ที่มีขนาด 49” ขึ้นไป และเครื่องอยู่ในระยะเวลาประกันจากโซนี่ / ประกันเพิ่มจากกรุงเทพประกันภัย (แสดงหลักฐานเช่น ใบเสร็จรับเงิน) ฟรีค่ารถในพื้นที่บริการกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

3. สิทธิพิเศษสำหรับทีวี แอลซีดี ที่มีขนาด 40” ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระยะเวลาประกันจากโซนี่ (ไม่รวมถึงประกันเพิ่มจากกรุงเทพประกันภัย) ที่ซื้อจาก โซนี่สโตร์ (Sony Store) หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Sony Store Online) หรือศูนย์บริการ Sony Service Center ฟรีค่ารถในพื้นที่บริการกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตรวจสอบอัตราค่าบริการ

สำหรับคำถามเพิ่มเติมคุณสามารถ ติดต่อเรา.