บริการจองนัดหมาย

บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่
บริการพิเศษจากโซนี่ คุณไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่จุดบริการส่งซ่อมเพียงแจ้งทางเราบริการซ่อมถึงบ้านรวดเร็ว

• แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการพิเศษโดยผ่านทางแบบฟอร์มเพื่อเราเดินทางไปหาคุณได้อย่างถูกต้อง
• ค่าบริการการซ่อมทีวีนอกสถานที่ (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ค่าแรง, ค่าอะไหล่ (ถ้ามี) และค่ารถ
• บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่เฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล

อัตราค่าบริการซ่อมทีวี แอลซีดี ตั้งแต่ 40 " ขึ้นไป สำหรับเครื่องนอกประกัน
ทีวี แอลซีดี 40"  อัตราค่าแรง 900 บาท
ทีวี แอลซีดี 41" - 45" อัตราค่าแรง 1,100 บาท
ทีวี แอลซีดี 46" - 49" อัตราค่าแรง 1,300 บาท
ทีวี แอลซีดี 50" - 55" อัตราค่าแรง 1,500 บาท
ทีวี แอลซีดี 56" ขึ้นไป อัตราค่าแรง 1,800 บาท

หมายเหตุ
1. ค่ารถสำหรับบริการซ่อมทีวีที่บ้าน (ทั้งเครื่องที่อยู่ในประกัน และนอกประกัน)
    300 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร
    500 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในเขตปริมณฑล

2. สำหรับการซื้อทีวีจอ LCD ที่มีขนาด 40” ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเก็บหลักฐานแสดง (ใบเสร็จรับเงิน) ฟรีค่ารถในพื้นที่บริการกรุงเทพฯ และปริมณฑล

3. พิเศษสำหรับเครื่องที่อยู่ในระยะเวลาประกัน ที่ซื้อสินค้าจาก โซนี่สโตร์ (Sony Store) หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Sony Store Online) หรือศูนย์บริการ Sony Service Center ฟรีค่ารถในพื้นที่บริการกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ตรวจสอบอัตราค่าบริการ