บริการจองนัดหมาย

บริการซ่อมทีวีนอกสถานที่

• แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการพิเศษนี้ ด้วยแบบฟอร์มการนัดหมายของเรา เพื่อเราจะได้เดินทางไปหาคุณได้อย่างถูกต้อง
• ค่าบริการการซ่อมทีวีนอกสถานที่ (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ค่าแรง ค่าอะไหล่ (ถ้ามี) และค่ารถ

อัตราค่าบริการซ่อม TV ตั้งแต่ 40" ขึ้นไป สำหรับเครื่องนอกประกัน และเสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน
LCD TV หรือ OLED TV 40" – 44"            อัตราค่าแรง 1,100 บาท
LCD TV หรือ OLED TV 45" - 54"            อัตราค่าแรง 1,300 บาท
LCD TV หรือ OLED TV 55" - 59"            อัตราค่าแรง 1,500 บาท
LCD TV หรือ OLED TV 60" ขึ้นไป           อัตราค่าแรง 1,800 บาท

อัตราค่ารถสำหรับบริการซ่อมทีวีนอกสถานที่
300 บาท สำหรับพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร
500 บาท สำหรับพื้นที่บริการในเขตปริมณฑล
อัตราค่ารถคิดตามระยะทาง สำหรับพื้นที่บริการในต่างจังหวัด จะมีการประเมินให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการยกเว้นค่ารถสำหรับบริการซ่อมทีวีนอกสถานที่
สำหรับการซื้อ LCD TV 49” ขึ้นไป หรือ OLED TV ที่มีขนาด 48” ขึ้นไป และเครื่องอยู่ในระยะเวลาประกันจากโซนี่ / ประกันเพิ่มจากกรุงเทพประกันภัย (แสดงหลักฐานเช่น ใบเสร็จรับเงิน) ฟรีค่ารถในพื้นที่บริการสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และในต่างจังหวัดเฉพาะพื้นที่บริการตามที่บริษัทกำหนด ตรวจสอบพื้นที่บริการ ที่นี่

สิทธิพิเศษสำหรับ LCD TV หรือ OLED TV ที่มีขนาด 40” ขึ้นไป ซึ่งเครื่องอยู่ในระยะเวลาประกันจากโซนี่ / ประกันเพิ่มจากกรุงเทพประกันภัย (แสดงหลักฐานเช่น ใบเสร็จรับเงิน) ที่ซื้อจาก โซนี่สโตร์ (Sony Store) หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Sony Store Online) หรือศูนย์บริการโซนี่ (Sony Service Center) ฟรีค่ารถในพื้นที่บริการสำหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตรวจสอบอัตราค่าบริการอื่นๆ

สำหรับการนัดหมายบริการซ่อมทีวีนอกสถานที่ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในช่วงเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันเสาร์ 9.00 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้